Truy cập

Hôm nay:
112
Hôm qua:
173
Tuần này:
285
Tháng này:
2783
Tất cả:
77686

Xuân Phong đón đoàn thẩm điịnh tiêu chí NTM

Ngày 09/01/2018 16:00:11

Xã Xuân Phong hiện có tổng diện tích đất tự nhiên trên 489,07 ha, trong đó đất nông nghiệp là 343,22 ha chiếm 70,18%. đất phi nông nghiệp gần 74 ha, đất chưa sử dụng 1,41ha. Toàn xã có 4336 nhân khẩu, 1125 hộ sống tập trung ở 9 thôn; Tổng số lao động trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 2.481 lao động; lao động có việc làm thường xuyên là 2453. Đảng bộ xã hiện có 301 đảng viên.
Hoangf báo cáo.jpg
Đ/c Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra NTM huyện phát biểu tại hội nghị thẩm tra xã Xuân Phong đạt chuẩn NTM năm 2017

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; sự đoàn kết, đồng thuận, cùng nhau chung sức xây dựng NTM của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; đến nay xã Xuân Phong đã được Hội đồng thẩm định NTM tỉnh kiểm tra, thẩm định xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2017 theo quy định.

ong Năng báo cáo.jpg

Hội nghị thẩm định xã Xuân Phong đạt chuẩn NTM năm 2017 của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa

Là quê hương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nhân dân cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất. Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của huyện, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề chưa phát triển. Qua rà soát thời điểmbắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Hưng mới đạt5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 45 đến 50%, chủ yếu là các tiêu thí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng xây dựng hoặc nâng cấp để đáp ứng được mục tiêu đặt ra;thu nhập đầu người năm 2010 của xã mới chỉ đạt9triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,4%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 80%; cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu; hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thônmới đạt 10%, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại của người dân mới đáp ứng được60% so với yêu cầu.

Đường giao thông nông thôn xã Xuân Phong

caosnhaf văn hóa thôn 6.jpg

Nhà văn hóa thôn 6

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ mới và khó đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tuy nhiên việc xây dựng thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay sau khi được tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, BanChấp hành Đảng bộ xã Xuân Phong đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thành lập BCĐ, BQL điều hành xây dựng nông thôn mới; phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng năm và triển khai đến các đơn vị thôn để tổ chức thực hiện. BCĐ xã cũng đã thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban với các thôn để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và có các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, xã Xuân Phong đã tích cực tuyên truyền các văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh, huyện cùng với nội dung của xã thông qua các hình thức như: Qua hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội đưa chương trình xây dựng NTM vào kế hoạch công tác hàng năm. Địa phương cũng đã xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thôn về đích nông thôn mới theo từng năm. Chính vì vậy đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thông qua đó nhân dân trong xã đã tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời địa phương đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng các công trình cơ bản, các công trình phục vụ dân sinh với tổng nguồn đã huy động 121.720 triệu đồng. Trong đó:Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trên 6.964 triệu đồng chiếm 5,72%; ngân sách huyện 6.043 triệu đồng, chiếm 4,96 %; ngân sách xã 31.901 triệu đồng, chiếm 26,20 %; doanh nghiệp 2.500 triệu đồng, chiếm 2,05% đồng; nhân dân đóng góp 2.366,6 triệu đồng, chiếm 1,94%.Vốn nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình phụ trợ: 71.945,4 triệu đồng chiếm 59,10% (Trong đó có 100 hộ đầu tư xây dựng nhà ở mới, gần 200 hộ đầu tư nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ, 349 hộ đầu tư xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh). Từ nguồn vốn trên,xã đã đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu như bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư xây mới nâng cấp các trạm biến áp đủ công suất đảm bảo phục vụ điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, xây dựng chợ nông thôn, một số công trình trường tiểu học, trường THCS và trường Mầm non,...

Nhà văn hóa thôn 2

Cùng với đó, trong những năm qua, xã Xuân Phong cũng đã chú trọng khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gỗ, gò hàn, các trang trại, gia trại đã phát huy được lợi thế và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương;tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích; phối kết hợp với các ngân hàng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn làm ăn có hiệu quả.Phong trào của các đoàn thể như: Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN về sản xuất kinh doanh giỏi được phát động hàng năm, đem lại hiệu quả cao, trong đó có hàng trăm hộ gia đình đăng ký và đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi,...Do thực hiện đồng bồ các giải pháp, nên đến hết năm 2017, thu nhập bình quân của người dân xã Xuân Phong đạt32,720triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,9% năm 2010 xuống còn 2,71% năm 2017, bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện; hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm và đầu tư.Hiện nay, địa phương không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng đạt85%;tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 98,8%;toàn xã hiện có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt86%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 100%; số hộ dùng nước sạchđạt79,9%; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm và thực hiện hiệu quả; QP - AN được giữ vững.

Nhà văn hóa thôn 1

Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay xã Xuân Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo quy định, đây sẽ là tiền đề để địa phương phấn đấu đạt xã Kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Xuân Phong đón đoàn thẩm điịnh tiêu chí NTM

Đăng lúc: 09/01/2018 16:00:11 (GMT+7)

Xã Xuân Phong hiện có tổng diện tích đất tự nhiên trên 489,07 ha, trong đó đất nông nghiệp là 343,22 ha chiếm 70,18%. đất phi nông nghiệp gần 74 ha, đất chưa sử dụng 1,41ha. Toàn xã có 4336 nhân khẩu, 1125 hộ sống tập trung ở 9 thôn; Tổng số lao động trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động là 2.481 lao động; lao động có việc làm thường xuyên là 2453. Đảng bộ xã hiện có 301 đảng viên.
Hoangf báo cáo.jpg
Đ/c Lê Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thẩm tra NTM huyện phát biểu tại hội nghị thẩm tra xã Xuân Phong đạt chuẩn NTM năm 2017

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Huyện ủy - Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; sự đoàn kết, đồng thuận, cùng nhau chung sức xây dựng NTM của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã; đến nay xã Xuân Phong đã được Hội đồng thẩm định NTM tỉnh kiểm tra, thẩm định xã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM năm 2017 theo quy định.

ong Năng báo cáo.jpg

Hội nghị thẩm định xã Xuân Phong đạt chuẩn NTM năm 2017 của Hội đồng thẩm định NTM tỉnh Thanh Hóa

Là quê hương anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, nhân dân cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó trong lao động sản xuất. Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của huyện, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề chưa phát triển. Qua rà soát thời điểmbắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã Xuân Hưng mới đạt5/19 tiêu chí, các tiêu chí còn lại mới đạt khoảng 45 đến 50%, chủ yếu là các tiêu thí thuộc nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn mới có khả năng xây dựng hoặc nâng cấp để đáp ứng được mục tiêu đặt ra;thu nhập đầu người năm 2010 của xã mới chỉ đạt9triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 17,4%, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 80%; cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng được nhu cầu; hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thônmới đạt 10%, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại của người dân mới đáp ứng được60% so với yêu cầu.

Đường giao thông nông thôn xã Xuân Phong

caosnhaf văn hóa thôn 6.jpg

Nhà văn hóa thôn 6

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ mới và khó đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tuy nhiên việc xây dựng thành công chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QP - AN, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay sau khi được tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, BanChấp hành Đảng bộ xã Xuân Phong đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, thành lập BCĐ, BQL điều hành xây dựng nông thôn mới; phân công trách nhiệm cho từng thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng năm và triển khai đến các đơn vị thôn để tổ chức thực hiện. BCĐ xã cũng đã thường xuyên tổ chức hội nghị giao ban với các thôn để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và có các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, xã Xuân Phong đã tích cực tuyên truyền các văn bản chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Trung ương, tỉnh, huyện cùng với nội dung của xã thông qua các hình thức như: Qua hội nghị, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã; UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội đưa chương trình xây dựng NTM vào kế hoạch công tác hàng năm. Địa phương cũng đã xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các thôn về đích nông thôn mới theo từng năm. Chính vì vậy đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, thông qua đó nhân dân trong xã đã tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đồng thời địa phương đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để xây dựng các công trình cơ bản, các công trình phục vụ dân sinh với tổng nguồn đã huy động 121.720 triệu đồng. Trong đó:Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trên 6.964 triệu đồng chiếm 5,72%; ngân sách huyện 6.043 triệu đồng, chiếm 4,96 %; ngân sách xã 31.901 triệu đồng, chiếm 26,20 %; doanh nghiệp 2.500 triệu đồng, chiếm 2,05% đồng; nhân dân đóng góp 2.366,6 triệu đồng, chiếm 1,94%.Vốn nhân dân đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà ở, công trình phụ trợ: 71.945,4 triệu đồng chiếm 59,10% (Trong đó có 100 hộ đầu tư xây dựng nhà ở mới, gần 200 hộ đầu tư nâng cấp nhà ở và công trình phụ trợ, 349 hộ đầu tư xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh). Từ nguồn vốn trên,xã đã đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu như bê tông hóa đường liên thôn, liên xã, đường ngõ xóm, đường trục chính nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, đầu tư xây mới nâng cấp các trạm biến áp đủ công suất đảm bảo phục vụ điện cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, xây dựng chợ nông thôn, một số công trình trường tiểu học, trường THCS và trường Mầm non,...

Nhà văn hóa thôn 2

Cùng với đó, trong những năm qua, xã Xuân Phong cũng đã chú trọng khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất gỗ, gò hàn, các trang trại, gia trại đã phát huy được lợi thế và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương;tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập trên cùng đơn vị diện tích; phối kết hợp với các ngân hàng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn làm ăn có hiệu quả.Phong trào của các đoàn thể như: Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN về sản xuất kinh doanh giỏi được phát động hàng năm, đem lại hiệu quả cao, trong đó có hàng trăm hộ gia đình đăng ký và đạt gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi,...Do thực hiện đồng bồ các giải pháp, nên đến hết năm 2017, thu nhập bình quân của người dân xã Xuân Phong đạt32,720triệu đồng/người/năm. Cơ cấu trong các ngành chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16,9% năm 2010 xuống còn 2,71% năm 2017, bộ mặt nông thôn ngày một thêm khang trang, đổi mới toàn diện; hệ thống điện, đường, trường, trạm được quan tâm và đầu tư.Hiện nay, địa phương không còn nhà tạm, dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ xây dựng đạt85%;tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 98,8%;toàn xã hiện có tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt86%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt 100%; số hộ dùng nước sạchđạt79,9%; công tác vệ sinh môi trường được quan tâm và thực hiện hiệu quả; QP - AN được giữ vững.

Nhà văn hóa thôn 1

Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện, sự giúp đỡ tạo điều kiện của các phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện, đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến nay xã Xuân Phong đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM theo quy định, đây sẽ là tiền đề để địa phương phấn đấu đạt xã Kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)